Wellness

По – добре доброволно клиенти на Wellness индустрията,

отколкото принудително клиенти на фармацевтичната индустрия

Wellness = философия на живот, чиято цел е постигането на възможно най – добро умствено и физическо здраве чрез внимателно култивирана околна среда, хармонизирани междуличностни отношения, персонална интеграция в икономическия и социалния живот, правилно екологично отношение, здравословно хранене и подходяща физическа активност. Непрекъснато развитие и усъвършенстване във всички тези области, всеки както може и както е готов да го направи.

Повече от 70 % от населението на Европа и Северна Америка вече живеят с тази философия, за съжаление за България този процент е само около 5.

Приемете тази философия и за Ваша, за Вашето семейство, предайте я  на Вашите приятели, направете я  достъпна за хората, които работят за Вас.