КОНТАКТ

PM-International DSC Plovdiv / Galita

Галита ЕООД

бул Освобождение 61

4023 Пловдив

0888 70 99 84

032  644 130

fitline@galita.eu

Снежана Нинова

Работно време : понеделник – петък  от 11 до 18 ч, събота от 11 до 14 ч

24 часа / 7 дни консултация на  0888 709984

Вижте на карта как да ни намерите